Brandövningsanläggningar

 

Örebro Gasteknik har i många år arbetat med brandövningsanläggningar för övertändning av gasolvätska samt varm rökdykning (AFS 2007:7 19§) både direkt mot slutkund samt i samarbete med andra entreprenörer.

Risker i brandövningsanläggningar är att man kan få en koncentration av gas som kommer upp till explosionsgränsen. För att säkerställa ett säkert förlopp så använder man sig av tekniken från Pilotbrännnare till gas pannor med täthetskontroll, tändning och övervakning. Genom att använda en Pilotbrännare med övervakning av pilotlågan säkerställer man att det alltid finns en låga som minimerar risk för explosion.

Under finns bilder och filmexempel på hur ett brandförlopp hos en av brandövningsanläggningarna kan se ut.

 

 Bilder

 

 

 

 

 Filmer

 

Kök
Brandövning

 

Container – Förångare

 

 Bilder