Förångare

I förångaren leds gasolvätska in från cisternen och värms för att övergå till gasform.

Örebro Gasteknik AB tillhandahåller alla typer av förångare. Storlekar från 25 till 1200 kg/h

Facklor

Facklor används för destruering, förbränning av avfall/rest- gaser och vätskor som inte kan bearbetas eller säljas. De kan ses som en säkerhetsventil för att förhindra utsläpp som kan ge upphov till dålig lukt, skadliga emissioner eller för att säkerställa en säker produktion av t.ex. biogaser.

Örebro Gasteknik AB tillhandahåller facklor till alla typer av brännbara ämnen på ett tillförlitligt och miljömässigt säkert sätt. Tack vare unika lösningar har dessa facklor en mycket kort starttid upp till full effekt. Dessa facklor är utformade individuellt, beroende på varje kunds behov. Alla relevanta förhållanden på kundens anläggning utvärderas noggrant beträffande avfallets egenskaper, flöden, effekter, processfrågor och utsläppskrav.

Reservdelar

Örebro Gasteknik AB lagerhåller och säljer reservdelar till allt från lagrings och distributionssystem till förbrukare.
Tex cisterner, förångare, tryckregulatorer, brännare, ventiler, mätare, styr- och reglerutrustning till det mesta som kan tänkas behövas för våra kunders energigasanläggningar. Vårt nätverk för att hitta rätt utrustning är stort och det är sällan som vi behöver tacka nej till en förfrågan.
Vi ser till att gasanvändare får rätt reservdelar vid behov.

Gaslarm

Örebro Gasteknik säljer gaslarm och gör återkommande kontroll av gaslarm.
Ett gaslarmsystem kräver återkommande kontroll för att säkerställa att systemet fungerar på ett säkert sätt. Låt oss göra kontrollen av erat gaslarm i samband med vår ”Säkerhets och servicebesiktning” av er gasanläggning.
Vi säljer gaslarm för industri utifrån kundens krav och behov. Efter elmontage driftsätter vi gaslarmet och injusterar detta mot testgas och lämnar ett injusteringprotokoll.

Anläggningar

Örebro Gasteknik har under åren levererat och även hyrt ut, ett stort antal kompletta anläggningar till industrin.

Cisterner pumpstationer för tryckhöjning och flaskfyllning, förångarstationer, distributionsledningar fram till brännare – utmana oss och låt oss komma med en helhetslösning som är skräddarsydd för just er!

Brännare

Nästintill allt i vår vardag är värmebehandlat och applikationer för brännarlösningar är oändlig. Det finns en optimal brännarlösning för alla industrier och behov, där minskade emissioner och kostnader i form av energianvändning också är i fokus.
Örebro Gasteknik AB arbetar med de flesta förekommande industriella gasbrännare. Vi tillhandahåller projektering, installation, uppstart, reservdelar, reparation, service och utbildning.

Infravärmare

Örebro Gasteknik AB erbjuder ett brett urval av infravärmare och högintensiva värmare för både inom som utomhus med fokus på besparing, komfort och effektivitet. Vi kan hjälpa dig att välja rätt kombination av infraröda värmeprodukter som bäst passar din applikation, samtidigt som det ger dig maximal energibesparing.

Oljeavskiljare

Oljefällor, oljeavskiljare eller oljeseparatorer används i de fall olja förekommer i gasolsystemet. 

Cyklonseparatorer, demistorer, ”knock-out drum”, det finns många olika typer och namn på 

dessa komponenter. Örebro Gasteknik har en bred erfarenhet av de flesta förekommande modeller.