Örebro Gasteknik AB

Vi gör allt lite bättre – Allt från lagring till låga 

Företaget startades våren 1992 och är en avknoppning från Progas AB samt före detta Gasolteknik i Örebro AB.

Med mångårig historia och gedigen erfarenhet som leverantör åt skandinaviska industriföretag har vi hela Skandinavien som arbetsområde.

I takt med att fler företag riktar in sig mot ökad användning av energigaser så följer vi naturligtvis efter och utvecklar och fördjupar vår erfarenhet och kunskap för att på bästa sätt kunna utvecklas i framtiden.

Vi är idag en totalleverantör av allt ifrån lagrings- och distributionssystem till och med kompletta samt skräddarsydda förbränningssystem anpassade för respektive anläggnings behov.

Projektering

Vi kombinerar kundens önskemål med tekniska lösningar framtagna med vår gedigna erfarenhet i energigasbranschen.

När vi projekterar nya anläggningar följer vi gällande normer och regler för varje specifik anläggning beroende av vilken typ av energikälla som ska användas.

Installation med egna licenssvetsare

Vi installerar energigasanläggningar snabbt och säkert med hjälp av våra rutinerade montörer. Att de har lång erfarenhet av att arbeta med energigasanläggningar borgar för hög kvalitet och noggrannhet. Montörerna har specialinredda bilar för den utrustning som detta kräver.

I vår verkstad har vi en omfattande verksamhet av prefabricerade enheter såsom förångar-, pump- och reglerstationer. Dessa levereras vanligtvis i nyckelfärdiga containerlösningar

Som tillverkningskontroll utför vi tryckprovning med gas och samtliga våra montörer och tekniker har den kompetensen.

Service med erfarna servicetekniker

Vi utför servicebesiktningar i förebyggande syfte, planerade reparationer och underhåll samt akutservice med mycket hög servicegrad. Vårt koncept med kontrakterad säkerhets- & servicebesiktning är mycket efterfrågat.

Våra servicetekniker har välutrustade bilar vilket ger dem de bästa förutsättningar för att utföra ett optimalt arbete åt våra kunder.

På vår verkstad utför vi renovering och tryckprovning av säkerhetsventiler. Där utförs även reparation och renovering av utrustning som kräver lite större noggrannhet än vad som är optimalt ute på fältet.

Vi arbetar med de flesta brännarmodeller både vad det gäller projektering, service och försäljning

Materialförsäljning

Vår försäljningsverksamhet omfattar förutom hela installationer idag mycket materialförsäljning. Cisterner, förångare, pumpar, tryckregulatorer, brännare, ventiler, mätare, styr- och reglerutrustning – det mesta som kan tänkas behövas för våra kunders energigasanläggningar. Vårt nätverk för att hitta rätt utrustning är stort och det är sällan som vi behöver tacka nej till en förfrågan.

Vi ser till att våra kunder får rätt reservdelar vid behov. Vi har ett stort reservdelslager för vitala delar till energigasanläggningar och vår erfarenhet efter många år i branschen har lärt oss vilka delar som är viktigast. Dessutom har vi samlat på oss ett unikt dokumentationsunderlag om mycket av vad som finns ute på anläggningarna idag.

Ny teknik

Modernisering av processbrännarutrustning och övergång till ny teknik på gamla anläggningar medför väsentliga möjligheter till både markanta energibesparingar samt ökad tillförlitlighet. Vi förfogar över den mest moderna teknik som finns på marknaden vilket också ger en möjlighet att fjärrövervaka den moderniserade anläggningen.

Det händer mycket i energigasbranschen inte minst genom nya fossilfria och förnybara bränslen. Örebro Gasteknik har samarbeten med ledande leverantörer för dessa nya bränslen vilket inte gör oss främmande för någon ny typ av energikälla.

Vi utför även projekt med övervakning av anläggningar, modernisering av nivå- och tryckmätningsutrustning, komplettering med övriga larm, tex gaslarm mm.

Utbildning

Vi utför skräddarsydda, kompetenshöjande utbildningar för produktions- och underhållspersonal.

Inriktningen är teknisk och går in i detalj hur anläggningen fungerar. Utbildningarna sker på plats hos kunden med utbildningsmaterial som är producerat med kundens egen anläggning som referens och underlag.

Dokumentation

Vi hjälper även energigasanvändare att ta fram handböcker, beredskapsplaner, riskanalyser, klassningsplaner och liknande dokument.

Vid behov hjälper vi även till med myndighetskontakter, kontakter med räddningstjänst och liknande.  

Auktorisationer och liknande tillstånd

• Av Svenska Gasföreningen auktoriserat som gasinstallationsföretag.

• Av SWEDAC Ackrediterat företag för att få utföra tryckprovning med gas.

• Behörig installationsledare för naturgasinstallationer.

• Behörighet att tigsvetsa rör.

• Behörighet att svetsa PE-rör.

• Personal med lång erfarenhet av industriell gasanvändning och med många anpassade utbildningar såsom; ”Gasteknik” hos Sifu, ”Brännarteknik” hos Maxon, ”Brännararmatur” hos Kromschröder, ”Tryckregulatorer” hos Actaris och Fiorentini.

Agenturer

• Vi är återförsäljare för Kosan gasolförångare i ett stort antal länder sedan 2005. Kosan är en legendarisk tillverkare av gasolförångare vars tillverkning startade i Danmark på 60-talet. Sedan början av 2000-talet återfinns tillverkningen i Malaysia och Örebro Gasteknik är återförsäljare för norra Europa.

• Vi är återförsäljare i Sverige, Norge och Finland för Honeywell Thermal Solutions. I HTS finns Maxon, Eclipse, Kromschröder och Hauck gasbrännarprogram.

• Sedan 2019 samarbetar vi med Andritz A+ Recovery (fd Enviroburners Oy)  i Sverige och Norge. Detta är en högt specialiserad brännartillverkare med produkter och lösningar inriktade framförallt på pappersindustrin med facklor och brännare för processgaser samt alla typer av biobränslen, både gasformiga och flytande.

• Vi är även återförsäljare i Sverige för Schwank gasinfra, en agentur som vi har haft sedan 2003. Schwank är en världsledande tillverkare av såväl mörk- som rödinfra.